Případové studie ČEPS - Česká Republika - rozvodna Hradec u Kadaně

Případová studie

dubna 11, 2016

ČEPS - Česká Republika - rozvodna Hradec u Kadaně

dubna 11, 2016

ČEPS - Česká Republika - rozvodna Hradec u Kadaně

V roce 2016 jsme dodali pro zákazníka ČEPS do rozvodny Hradec u Kadaně kompenzační tlumivky 6x 15Mvar 33kV od finské firmy Nokian Capacitors.