Případové studie Rafinérie Basra - dodávka modulových rozvaděčů

Případová studie

ledna 1, 2013

Rafinérie Basra - dodávka modulových rozvaděčů

ledna 1, 2013

Rafinérie Basra - dodávka modulových rozvaděčů

V roce 2005 jsme dodali Dánský modulový rozvaděč Holec do rafinerie Basra v Iráku.