Případové studie SEPS - Slovenská Republika - rozvodna Rimavská Sobota

Případová studie

dubna 10, 2015

SEPS - Slovenská Republika - rozvodna Rimavská Sobota

dubna 10, 2015

SEPS - Slovenská Republika - rozvodna Rimavská Sobota

V roce 2015 jsme dodali pro zákazníka SEPS - Slovenská Republika - rozvodna Rimavská Sobota kompenzační tlumivky 6x 15Mvar 33kV od finské firmy Nokian Capacitors.