Případové studie ŽSR - Železnice Slovenské Republiky – trafostanice Bánská Bystrica

Případová studie

ledna 6, 2013

ŽSR - Železnice Slovenské Republiky – trafostanice Bánská Bystrica

ledna 6, 2013

ŽSR - Železnice Slovenské Republiky – trafostanice Bánská Bystrica

V roce 2006 jsme instalovali pro zákazníka ŽSR – trafostanice Banská Bystrica 27kV 50Hz 1fázové 2 x 6MVAr + balanční ochrany.