Případové studie ŽSR - Železnice Slovenské Republiky – trafostanice Trnava

Případová studie

února 22, 2013

ŽSR - Železnice Slovenské Republiky – trafostanice Trnava

února 22, 2013

ŽSR - Železnice Slovenské Republiky – trafostanice Trnava

V roce 2006 jsme instalovali pro zákazníka ŽSR – trafostanice Trnava 27kV 50Hz 1fázové 2 x 6MVAr + balanční ochrany.