_ Kioskové trafostanice na klíč | El insta

Měření a diagnostika - expertní činnosti

Kioskové trafostanice na klíč

Obrázek produktu Kioskové trafostanice na klíč
Kontakt

Zabýváme se dodávkami kompletně vybavených kioskových trafostanic. Konfigurace a skladba je otázkou individuálního řešení. Zde uplatňujeme silové komponenty a to rozváděče vysokého napětí SAREL a transformátory TESAR. Výsledkem naších dodávek je komplexnost řešení a cenová výhodnost. Kiosková trafostanice je v provedení želozebetonového samonosného skeletu.

Zajišťujeme:

  • kompletní stavební povolení včetně projektové dokumentace, technická podpora 
  • dodávka a montáž trafostanice na místě určení, včetně kabeláže vn, nn, revize, projektové dokumentace
  • uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
  • v případě dlouhodobé provozování vn zařízení

Poskytujeme zapůjčení kioskové trafostanice pro případ havárie nebo použití jako dočasná trafostanice.

Naše společnost má několik úspěšných instalací kioskových trafostanic.

Elektromontážní činnost neprovádíme - pokud je zájem,  jsme schopni nabídnout formou subdodávky

spolupracujících partnerských firem.