Aktuality Konference Kotle a energetická zařízení

Novinka

prosince 28, 2018

Konference Kotle a energetická zařízení

prosince 28, 2018

Konference Kotle a energetická zařízení

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na XXVIII. ročník odborné konference s mezinárodní účastí „KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ“, kde budeme přednášet o akumulaci a jejím využití. Konference se bude konat ve dnech 11. 3. – 13. 3. 2019 v KONGRESOVÉM CENTRU hotelu VORONĚŽ I, Brno. 

Naše přednáška bude probíhat 

12:00 – 12:20
Úložiště elektrické energie a jejich využití
Ing. Petr Šuda
EL-INSTA ENERGO, s.r.o.

V doprovodném programu je možnost prezentace výrobních a dodavatelských společností a navázání dalších odborných i obchodních kontaktů. 

Zaměření a cíl konference

Konference se bude zabývat problematikou výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogenerace, problematikou jejich materiálů pro vysoké parametry a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů. Odborníci z výrobních i  dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé budou mít možnost představit široké odborné veřejnosti výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu kotlů, jejich diagnostiky a údržby. Část konference bude věnována i novým poznatkům v oblasti energetických zařízení, navazujících na kotelní agregáty, zejména parní turbíny, paroplynové zdroje a spalovací turbíny, případně i další moderní způsoby využívání primárních energií. Poté, co Česká republika zásadně změnila postoj k energetickému využívání odpadu, které nyní podporuje, očekáváme v sekci, určené pro zařízení spaloven odpadů a otázky životního prostředí zajímavé a aktuální informace. Zajímavá jistě bude i příležitost k setkání s řadou významných osobností, kolegů a známých.