_ Měření a diagnostika - expertní činnosti | El insta
Produkty Měření a diagnostika - expertní činnosti Měření a diagnostika - expertní činnosti

Měření a diagnostika - expertní činnosti

Měření a diagnostika - expertní činnosti

Obrázek produktu Měření a diagnostika - expertní činnosti
Kontakt

Nabízíme specifické elektro služby. V některých případech jsou součásti dodávky nabízených produktů.

To jsou:

 • projekční činnost elektro ( Autocad, Eplan )
 • analýza elektrických sítí od 0,4kV do 420kV ( měření kvality sítě )
 • matematické modely sítí - simulace sítě programem NEPLAN360
 • parametrizace multifunkčních digitálních a analogových ochran
 • bez rozpojovací metoda měření kapacit kondenzátorů vysokého napětí 
 • termovize přístrojem FLIR E60
 • revizní činnost
 • měření částečných výbojů transformátorů do 36kV  ( připravujeme )
 • provoz a údržba elektro zařízení - náhradní díly
 • pro práci a školení používáme následující přístroje

projekční činnost elektro ( Autocad, Eplan )

 • návrh kompenzačních rozvádečů ( silové a ovládací zapojení, rozmístění prvků, specifikace materiálu )
 • silové hlavní rozváděče (  ovládací zapojení, rozmístění )
 • návrh pasivních a aktivních filtrů - filtračně kompenzačních zařízení
 • návrh systémů chránění,
 • návrh - projekce havarijních zábleskových ochran HZO
 • projekt skutečného vyhotovení stávajících elektro zařízení
 • projekty trafostanic vysokého napětí, projekty elektických vedení - přípojky
 • projekty trafostanice pro stavební povolení

analýza elektrických sítí od 0,4kV do 420kV ( měření kvality sítě )

 • 30 přenosných analyzátorů sítě CHAUVIN ARNOUX C.A.8334 a 8336 dále 1 ks ELCOM ENA 330
 • bilance odběrů P,Q,S, účinník, frekvence, krátkodobé poklesy sítě - mikrovýpadky - flikry, analýza vyšších harmonických napětí a proudu, celkové zkreslení napětí a proudu ( zpětné vlivy ) a ostatní parametry podle EN 50160
 • přechodové děje při zapínání / vypínání transformátorů, elekrických pecí, válcovacích tratí apod.
 • přechodové děje nestandardních událostí distribuční sítě 
 • elektromagnetická kompatibilita EMC
 • zpracování protokolu naměřených výsledků s návrhem řešení

matematické modely sítí - simulace sítě programem NEPLAN360

 • zkratové poměry
 • návrh selektivity ochran
 • harmonická analýza - šíření vyšších harmonických v síti
 • kalkulace energie záblesku
 • zatížení sítě - toky energií
 • chování soustavy při startu motoru - kývání sítě
 • selektivita distanční ochran
 • simulace chování energo soustavy při různých provozních stavech zapojení soustavy.

parametrizace multifunkčních digitálních a analogových ochran

 • univerzálně konfigurace ochran výrobců:
 • ABB, SIEMENS, SCHEIDER ELECTRIC ( SEPAM a MICOM ), ALSTOM, SEL, VAMP, ARCTEQ, aj.
 • sekundární a primární zkoušky ochran
 • zkušební přístroje Sverker a Omicron
 • periodická revize ochran ( kontrola funkčnosti chránění, vypínacích cest, komunikačních cest )
 • projekt nastavení ochran
 • vypracování protokolu

měření kapacit kondenzátorů, indukčnost a odpor

 • protokol o naměřených hodnotách - porovnání s hodnotami z kusové zkoušky

termovize přístrojem FLIR E60

 • tepelné snímkování silových přístrojů
 • termovize elektrických spojů, fotovoltaických panelů
 • protokol o naměřených hodnotách

revizní činnost

 • revidujeme elektrozařízení nn a vn
 • výchozí a periodické revize
 • revizní zpráva

měření částečných výbojů transformátorů do 50kV

 • metoda částečných výbojů suchých a olejových transformátorů u zákazníka, dále vn kabelů při provozu - není nutnost odstavení zařízení
 • určení - predikce havárie transformátorů/izolace ( plánovaná živostnost )
 • analýza ztrát naprázdno a ztrát nakrátko ( připravujeme )
 • protokol o naměřených hodnotách

provoz a údržba elektro zařízení - náhradní díly

 • provozujeme 13 trafostanic vn/nn
 • cca 12MW fotovoltaických elektráren v ČR a SK
 • zajištujeme kompletní činnost ( provoz, údržbu ) na špičkové úrovni
 • lokální dispečing elektroprvků, střídačů a bilance výroby a spotřeby, EZS systém, sběry dat
 • opravy fotovoltaických panelů ( výměna bypass diod )
 • opravy fotovoltaických střídačů ( SMA a KACO decentrální )
 • oprava průmyslové elektroniky 

používáme následující elektrické přítroje

 • 30 ks přístroj Chauvin Arnoux CA8336 Qualistar - přenosný analyzátor měření kvality sítě s vnitřní pamětí 
 • 1 ks přístroj ENA 330 ELCOM - přenosný analyzátor měření kvality sítě s vnitřní pamětí 
 • 1 ks multifunkční přítroj na měření kapacit kondenzátorů, tlumivek a odporů - DS-LCR-900
 • 1 ks testovací přístroj digitálních a analogových ochran 1 fázový - proudový a napěťový zdroj typ TD1000 - Altanova Isa Itálie  
 • 1 ks testovací přístroj digitálních a analogových ochran 3 fázový - proudový a napěťový zdroj typ DRTS64 - Altanova Isa Itálie    
 • 1 ks monitorovací zařízení pro částečné výboje izolací transformátorů a kabelů do 50kV - typ Aquilla - Altanova Techimp Itálie  
 • 1 ks monitorovací zařízení - frekveční odezva transformátorů - typ SFRA5000 - Altanova Isa Itálie  
 • 1 ks sada monitorovacího zařízení pro zkoušky transformátorů typ STS 5000 a STLG - Altanova Isa Itálie  
 • 1 ks sada monitorovacího zařízení Tan Delta typ TD5000 - Altanova Isa Itálie 
 • 1 ks regulační 3f autotransformátor Metrel 12kVA 400/450V
 • 5 sad poruchových zapisovačů ( multifunkční ochrana Arcteq řady F200 s dálkovým přístupem )
 • 5 sad demokufrů s terminálem ochrany Arcteq řady F200 - školení techniků - parametrizace ochran
 • 1 rozváděč nízkého napětí - 400V - rychlo zkratovač se zábleskovou ochranou Arcteq ( hlavní přívod ) AQ-1000
 • 1 rychlo zkratovač se zábleskovou ochranou Arcteq - 12 kV AQ-2000
 • aktivní harmonické filtry nízkého napětí Merus Power od 100 do 200A
 • UPQ zálohovací jednotka krátkodobých pokledů ( mikrovýpadků ) 150kW/5s ( superkondenzátory ), odporová zátěž 9 x 1 Ohm / 230A, indukční a kapacitní zátěže
 • v roce 2019 jsme zprovoznili vlastní laboratoř - zkušebnu, která je napájena z vysokonapěťové trafostanice 22kV 400kVA, sloužící na interní testy dodávaných zařízení.  Zde si potvrzujeme elektrické parametry v reálném provozu a předvádíme je zákazníkům.